fbpx

PaddhO Star (Tangi)

Anshuman Pattnaik

My Dream – IAS

7th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Khurda)

Address – Mangalajodi, Khurda, Odisha

Shneha Suman Sahoo

My Dream – Bank Manager

+3 2nd year

K.V CRPF Lucknow

Address – Khurda, Odisha

Swati Suman Sahoo

My Dream – Supply Chain Manager

12th Standard

K.V CRPF Lucknow

Address – Khurda, Odisha

Pratik Rautray

My Dream – Dancer

7th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Khurda)

Address – Jankia, Khurda, Odisha

Anshuman Rath

My Dream – Scienentist

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Khurda)

Address – Bhogapur, Jankia, Khurda, Odisha

Abhijeet Sahoo

My Dream – Pilot

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Jankia, Nirakarpur, Khordha, Odisha

Subhalaxmi Panda

My Dream – Doctor

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Baligadia, Khordha, Odisha

Prateekshya Senapati

My Dream – Teacher

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Gopinathpur, Khordha, Odisha

Debaswoni Behera

My Dream – Teacher

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Jankia, Nirakarpur, Khordha, Odisha

Sambit Chhotray

My Dream – Navy

+3 Final Year

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Nirakarpur, Khordha, Odisha

Yogeswori Maharana

My Dream – Teacher

6th Standard

Odisha Adarsha Vidyalaya (Tangi)

Address – Gadasanput, Khordha, Odisha